Vedenalaista kulttuuriperintöä pyritään suojelemaan kansallisen lainsäädännön lisäksi kansainvälisten sopimusten, ohjeistuksien ja julistusten avulla.

More here.